Anton-Syndrom


Siehe: 

[engl. Anton-Babinski syndrome], Visuelle Anosognosie.