Psychotogene


Siehe: 

[engl. psychotogenes]; Psychopharmaka.