Störfaktor


Siehe: 

[engl. disruptive factor], Störbarkeit, Störvariablen.