Zufallssystem


Siehe: 

[engl. random system], System.